Karczma TVDowiedz się więcej o telewizorach Android TV, cenach i obsłudze VOD i najlepszych grach na konsole.

Jak wysłać nową wiadomość w Poczcie WP?Logo Wirtualna Polska Poczta

Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób wysłać wiadomość e-mail do jednego lub wielu adresatów oraz do grupy kontaktów bezpośrednio za pomocą Poczty WP.

Wysyłanie wiadomości e-mail nie jest trudne, po prostu napisz lub odpowiedz na wiadomość e-mail, w polu DO wstaw adres e-mail adresata i kliknij przycisk Wyślij. Wiadomość z poczty WP została wysłana.

Możesz także wysyłać wiadomość e-mail do jednego lub wielu adresatów a także do całej grupy kontaktów. Poczta WP umożliwia także korzystanie z pól DW oraz UDW co zwiększa możliwości redagowania wiadomości oraz ich ukrywania przed adresatami.

Jak napisać i wysłać nową wiadomość e-mail?

Możesz wysłać nową wiadomość e-mail klikając Napisz.

  1. Zaloguj się do poczty WP. Sprawdź w jaki sposób zalogować się do poczty WP.
  2. Napisz nową wiadomość.Dodawanie i zarządzanie załącznikami Poczta WP
  3. Wskaż odbiorcę w polu DO, podaj temat i treść wiadomości, kliknij Wyślij.Wysyłanie wiadomości e-mail do pojedynczych adresatów i grup kontaktów Poczty WP

Jak dodać odbiorców wiadomości e-mail?

Podczas redagowania wiadomości e-mail lub odpowiadania na nią, możesz dodać odbiorców wiadomości. Skorzystaj w tym celu z pól DO, DW oraz UDW.

jeśli chcesz po prostu wysłać wiadomość e-mail, najważniejszym polem jest pole DO w którym możesz wprowadzić ręcznie wiele kontaktów, podając adresy e-mail i zatwierdzając je przyciskiem Enter.

Wysyłanie wiadomości e-mail do pojedynczych adresatów i grup kontaktów Poczty WP

W polu DW wprowadzasz adresy tzw. do wiadomości, a więc kontakty, które nie są głównymi odbiorcami wiadomości ale powinny znać treść korespondencji.

W polu UDW wprowadzasz tzw. Ukryte do wiadomości czyli kontakty, które mają widzieć korespondencję, ale nie będą oni widoczni dla pozostałych adresatów.

Wysyłanie wiadomości e-mail do pojedynczych adresatów i grup kontaktów Poczty WP

W każdym z w/w pól po prawej stronie znajdziesz przycisk Kontakty. Skorzystaj z niego aby wybrać kontakty książki adresowej.

Wysyłanie wiadomości e-mail do pojedynczych adresatów i grup kontaktów Poczty WP

Jak wysłać wiadomość do ukrytego odbiorcy UDW?

Funkcja poczty pozwalająca wysłać wiadomość do ukrytego odbiorcy tj. UDW może być bardzo pomocna. Nie należy jej jednak nadużywać, bo tak samo jak my korespondujemy ukrywając odbiorców, tak samo inni mogą zrobić to samo.

Każda aplikacja czy program pocztowy pozwalają na ręczne wprowadzenie odbiorców poczty, w tym odbiorców ukrytych:

  • wszyscy adresaci mogą być widoczni, jawni, co oznacza, że każdy z nich zobaczy do kogo poczta była adresowana, w tym celu stosuje się pola DO i DW,
  • istnieje możliwość ukrycia cześć odbiorców poczty za pomocą pola UDW, z pomocą którego po wpisaniu adresów e-mail adresatów każdy z nich będzie przekonany o otrzymaniu jedynej kopii wiadomości. Nie zobaczą siebie wzajemnie.  Odpowiada za to pole UDW – ukryta kopia wiadomości,  z ang. BCC – Blind Carbon Copy)
  • możesz dowolnie mieszać adresatów umieszczając ich odpowiednio w polach DO, DW oraz UDW jednocześnie, w zależności od tego kto ma otrzymać korespondencję oraz jaką rolę odgrywa.

Jeśli chcesz wysłać ukrytą kopię wiadomości w Poczcie WP napisz nową wiadomość:

  1. Zaloguj się do poczty WP. Sprawdź w jaki sposób zalogować się do poczty WP.
  2. Napisz nową wiadomość.Dodawanie i zarządzanie załącznikami Poczta WP
  3. Wskaż odbiorcę w polu DO oraz/i DW lub UDW, podaj temat i treść wiadomości, kliknij Wyślij.Wysyłanie wiadomości e-mail do pojedynczych adresatów i grup kontaktów Poczty WP

Jak napisać i wysłać wiadomość do gruby kontaktów?

W porównaniu do powyższych instrukcji, gdzie każdy adres e-mail wprowadzany jest ręcznie, ale możesz to zrobić w polach DO, DW i UDW istnieje także opcja skorzystania z książki adresowej.

Jak wysłać wiadomość do kontaktów książki adresowej Poczta WP? Na etapie redagowania lub odpowiadania na pocztę e-mail w polach DW, DO, UDW zacznij wpisywać nazwę lub adres e-mail, aby pojawiły się propozycje do wstawienia. Skieruj kursor na wybrane adresy aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail do pojedynczych adresatów i grup kontaktów Poczty WP

Aby wysłać wiadomość e-mail do wielu kontaktów wybierz lub wprowadź adresy e-mail zatwierdzając je przyciskiem enter. Następnie dodaj kolejnych adresatów poczty WP.

Jeśli chcesz wysłać wiadomość e-mail do grupy kontaktów, skorzystaj z przycisku Kontakty w polu DO, DW lub UDW, a następnie zakładki Grupy. Wybierz grupę kontaktów poczty WP do której chcesz wysłać pocztę zaznaczając ją chechboxem i klikając Dodaj zaznaczenie.

Wysyłanie wiadomości e-mail do pojedynczych adresatów i grup kontaktów Poczty WP

Tags: , , ,

Dodaj komentarz