Karczma TVDowiedz się więcej o telewizorach Android TV, cenach i obsłudze VOD i najlepszych grach na konsole.

Jak utworzyć grupę kontaktów w Poczta WP?Logo Wirtualna Polska Poczta

Grupy kontaktów Poczta WP pozwalają na grupowanie adresatów wiadomości co z kolei umożliwia zarówno lepsze zarządzanie kontaktami jak i wysyłanie korespondencji do kilku odbiorców jednocześnie.

  • Napisz nową wiadomość a następnie wskaż grupę odbiorców, tj. grupę kontaktów, np. Rodzina. Wiadomość zostanie od razu przesłana do wszystkich członków grupy kontaktów WP Poczty, np. członków rodziny.
    Jak utworzyć grupę kontaktów w Poczta WP?

Oczywiście należy tu odróżnić wysyłanie wiadomości e-mail do wielu odbiorców od wysyłania wiadomości do grupy odbiorców. Grupą jest określony zespół odbiorców, grupę tworzysz w książce adresowej. Jeśli z kolei chcesz wysyłać wiadomość do kilku odbiorców, po prostu w polach DO, DW lub UDW wpisz adresy e-mail lub nazwy odbiorców i wybierz ich z książki adresowej.

Na końcu artykułu znajdziesz uwagi dot. działania grup kontaktów w poczcie Wirtualna Polska. Niestety, ale mechanizm nie działa na tyle intuicyjnie jak by się to mogło wydawać. Docelowo spełnia swoją rolę.

Jak utworzyć grupę kontaktów w Poczta WP?

Jeśli chcesz utworzyć grupę kontaktów w poczcie WP to powinieneś wiedzieć, że utworzysz ją tylko podczas dodawania nowego kontaktu lub jego edycji.

Przejdź do sekcji Kontakty, następnie Dodaj nowy kontakt lub Edytuj kontakt.Jak utworzyć grupę kontaktów w Poczta WP?

Uzupełnij informacje w sekcji Grupa podając nazwę. Podaj nazwę grupy. Skorzystaj z opcji Dodaj pozycję, aby przypisać kontakt do większej liczby grup. Musisz wpisać ich nazwy ręcznie.

Jak utworzyć grupę kontaktów w Poczta WP?

Jak edytować grupę kontaktów w Poczta WP?

To jedyny sposób aby utworzyć grupę. Inaczej sytuacja wygląda kiedy chcesz edytować grupy kontaktów.

W tym celu skorzystaj z zakładki Grupy. W zakładce grupy znajdziesz domyślną grupę Wysłane z poczty. Gromadzi ona wszystkie kontakty, do których wysłałeś kiedyś wiadomość. Przydaje się do przeglądu historii kontaktów, jeśli jakiegoś nie zapisałeś w książce adresowej Poczta WP.

Jak utworzyć grupę kontaktów w Poczta WP?

Na liście znajdują się też Twoje grupy. Kliknij w nazwę grupy aby dodawać i zarządzać kontaktami lub w przycisk Więcej, aby rozwinąć dodatkowe opcje, dot. edycji ustawień grupy kontaktów (nazwy) lub usunąć grupę.

Jak utworzyć grupę kontaktów w Poczta WP?

Jeśli kliknąłeś w nazwę grupy kontaktów, zobaczysz listę przypisanych do niej adresów. Jeśli klikniesz w jakiś adres, możesz przejść do jego edycji, np. zmienić dane kontaktu lub odpiąć od grupy. Możesz też dodać nowy kontakt.

WAŻNE! Jeśli dodajesz kontakt z poziomu edycji wybranej grupy, to kontakt ten domyślnie będzie miał wpisaną grupę którą edytujesz. Jeśli dodajesz kontakt z poziomu sekcji Kontakty (nie Grupy) to dodajesz go w ten sam sposób, ale grupę musisz uzupełnić samodzielnie.

Grupa kontaktów Poczta WP – o tym musisz pamiętać!

Grupa kontaktów Poczty WP działa jak należy, możemy mieć kilka uwag co do samego procesu konfiguracji  grupy kontaktów:

  • grupy możesz tworzyć na etapie dodawania lub edycji kontaktu, ale w każdej chwili możesz zmienić ich nazwę,
  • dodając nowy kontakt możesz przypisać go do wybranej grupy, ale jeśli nie znasz jej nazwy, system nie podpowie Ci jakie grupy już istnieją,
  • możesz edytować grupę i dodawać kontakty bezpośrednio z jej poziomu, wtedy od razu kontakt przypisze się do grupy, jednej,
  • jeśli masz wiele grup, musisz sprawdzić ich nazwy aby ręcznie wpisać je podczas edycji kontaktu,
  • pisząc wiadomość w polu DW, UDW, DO wpisujesz pierwsze litery nazw kontaktów, system nie rozpoznaje nazw grup, ale widzi je jeśli jakiś kontakt, którego nazwę podajesz, znajduje się w grupie,
  • niezależnie od wszystkiego możesz wybrać grupy klikając przycisk Kontakty w momencie tworzenia wiadomości e-mail w Poczta WP.

Jak widać, mechanizm nie jest tak oczywisty w działaniu, ale docelowo jeśli zapamiętamy kilka zasad, to działa jak należy. Dodajesz kontakty, przypisujesz je do jednej lub wielu grup, wysyłasz wiadomości e-mail wskazując po prostu grupę lub pojedyncze kontakty.

Powyższe wnioski zaobserwowałem podczas korzystania z poczty WP w przeglądarce Google Chrome.

Tags: , ,

Dodaj komentarz