Karczma TVHOW TO and WHY NOT?

Poczta Gmail potwierdzenie wysłania i odczytania wiadomościPoczta e-mail w tym poczta Gmail to prosty mechanizm pocztowy. Kiedy wysyłasz wiadomość i nie otrzymasz komunikatów błędu, wiadomość została wysłana. Aby dowiedzieć się czy adresat już przeczytał pocztę, poproś go o odpowiedź.

  • powiadomienie o dostarczeniu wiadomości Gmail: przyjmujemy, że jeśli wiadomość została wysłana, trafiła do folderu Wysłane (nie oczekujące lub zaplanowane) a Ty nie otrzymałeś powiadomienia o jej niedostarczeniu, to wiadomość została wysłana prawidłowo.

  • powiadomienie o przeczytaniu wiadomości Gmail: istnieje możliwość aktywowania takiej prośby na etapie wysyłania wiadomości w programie pocztowym innym niż Gmail na Android lub w przeglądarce, ale efektywność działania takiego powiadomienia będzie zależała od tego czy program pocztowy adresata potrafi odczytać taką prośbę oraz czy sam adresat odpowie na nią.

Jak sprawdzić czy wiadomość została wysłana z Gmail?

Nie ma konieczności aby systemy poczty e-mail czy to programy pocztowe na Adndroid, PC lub Webmail informowały użytkownika o tym, że wiadomość została wysłana. W większości przypadków pojawia się po prostu informacja: wiadomość została wysłana

Dowodem na wysłanie wiadomości e-mail z poczty, np. Gmail, jest więc fakt, że nie otrzymałeś żadnej informacji lub komunikatu wskazującego na to, że wiadomość nie została wysłana lub np. wystąpił problem z siecią Internet.

Dowodem na to że wiadomość nie została wysłana jest zwykle:

  • komunikat o braku łączności z siecią Internet lub błąd na stronie internetowej, zawieszenie się aplikacji,
  • powrót wiadomości technicznej tzw.  mailer deamon wysłanej przez serwer poczty o tym, że wystąpił problem z wysłaniem wiadomości lub jej dostarczeniem do serwera odbiorcy, np. brak konta e-mail, błędnie wprowadzony adres, itp.

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz uzyskać dodatkowe potwierdzenie, że wiadomość e-mail została wysłana zacznij od sprawdzenia folderu Wysłane. W razie konieczności istnieje możliwość zgłoszenia do administratora Gmail prośby o sprawdzenie logów poczty e-mail potwierdzających wysyłkę poczty lub kontakt z administratorem serwera odbiorcy, celem potwierdzenia, czy wiadomość została przekazana na konto e-mail. Takie działanie może jednak trwać wiele godzin lub dni nim zostanie zrealizowane.

Gmail jak sprawdzić czy mail został odczytany?

W bezpłatnej wersji konta poczty Gmail taka funkcja nie jest aktywna dla użytkownika. Przede wszystkim zacznijmy od małego sprostowania – istnieje taka funkcja jak potwierdzenie odbioru lub odczytania wiadomości. Nie jest ona jednak włączana w programach pocztowych domyślnie. Zawsze, jeśli program pocztowy obsługuje takie zapytanie, to odbiorca  (adresat) musi ręcznie kliknąć, że potwierdza odebranie / odczytanie poczty. Dlaczego? Sami domyślcie się dlaczego. Jest to dokładnie to z czym walczą użytkownicy komunikatorów, aby móc odczytywać wiadomości bez zdradzania nadawcy tej informacji.

Niektóre programy pocztowe oferują opcję dodania do wiadomości e-mail prośby o potwierdzenie odbioru. Wysyłając pocztę możesz aktywować taką prośbę, a adresat wiadomości otrzyma korespondencję wraz z komunikatem na który może odpowiedzieć: Tak odebrałem lub Nie odpowiadaj lub Odpowiedz później.

Nie było by w tej funkcji nic nadzwyczajnego i można by uznać ją za przydatną, gdyby nie jeden fakt: jeśli program pocztowy adresata wiadomości nie obsługuje takich potwierdzeń zwrotnych czyli potwierdzenie odczytania poczty Gmail lub potwierdzenie odebrania poczty Gmail, to niestety, ale nie dowiemy się nic.

I znów, jak napisałem wyżej, nawet jeśli program obsługuje takie komunikaty i adresat dowie się, że prosimy o potwierdzenie odebrania / odczytania, to nie jest on zobligowany do tego aby odpowiadać na taki komunikat.

  • Ważne! Osobiste konta Gmail (konta kończące się na @ gmail.com) nie mogą korzystać z funkcji potwierdzenia odczytu Gmaila.
  • Gmail zezwala na potwierdzenia odczytu tylko w przypadku kont G Suite czyli Poczta Gmail dla firm.

Jeśli korzystasz z takiej poczty, podczas redagowania wiadomości e-mail rozwiń jej opcje i wybierz:  Chcę otrzymać potwierdzenie odbioru. Następnie Wyślij wiadomość z konta Google G Suite.

Tags: , , ,

Dodaj komentarz