Karczma TVHOW TO and WHY NOT?

Czym jest i jak sprawdzić adres MAC urządzenia?

Adres MAC to tzw. adres fizyczny, sprzętowy.  Jest to unikatowy i nadawany przez producenta danej karty sieciowej urządzenia adres, umożliwiający identyfikację urządzenia w sieci.

Adres MAC przyznawany jest karcie sieciowej urządzenia i funkcjonuje on równolegle z adresem IP, stanowiącym część oprogramowania sieci.

Adres MAC składa się z 2 części a więc zakodowanych informacji o producencie karty oraz unikatowego numeru seryjnego.

Dzięki temu że adresy MAC są unikalne, można stosować je do filtrowania adresów MAC, tj. identyfikacji użytkowników w sieci. W ten sposób określamy dostęp do sieci wyłącznie określonym użytkownikom. M.in. z tego powodu, np. w starych sieciach osiedlowych czy firmowych, nie można samodzielnie wprowadzać zmian czy dodawać nowych urządzeń bez zgody i wiedzy administratora, który celem zabezpieczenia sieci musi dodać adres MAC urządzenia do listy zaufanych urządzeń.

W jakim celu stosuje się adres MAC, np. w konfiguracji urządzeń UPC?

Korzystając z modemu UPC możemy, m.in. utworzyć listę zaufanych urządzeń, które mogą uzyskać dostęp do sieci WiFi. Nie ma tu miejsca na kompromis, albo akceptujemy wszystkich userów którzy znają nazwę i hasło sieci WiFi, albo dodajemy każde urządzenie ręcznie i blokujemy dostęp tym, którzy nie są zaufani.

Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy stworzyć dosyć bezpieczną sieć WiFi. Należy jednak pamiętać, że tego typu zabezpieczenie ogranicza dostęp do sieci osobom z zewnątrz. Nie wyklucza jednak ryzyka penetracji sieci poprzez luki w zabezpieczeniach poszczególnych urządzeń czy oprogramowania.

Jak dodać adres MAC do routera i zabezpieczyć sieć WiFi?

Jak sprawdzić adres MAC mojego komputera?

  1. Uruchom menu Start –> Uruchom
  2. W oknie wyszukiwania wpisać polecenie: cmd
  3. W konsoli tekstowej wpisz: ipconfig /all” i Enter.
  4. Wiersz poleceń wyświetli nam wszystkie ustawienie związane z siecią w naszym komputerze. Odszukaj pole Połączenie lokalne, a w nim Adres fizyczny.

Related posts:

OLX logowanie za pomocą konta Allegro nie działa
Jak zmienić nazwę sieci WiFi na urządzeniu UPC?
Jak zmienić hasło do sieci WiFi na urządzeniu UPC?