Karczma TVDowiedz się więcej o telewizorach Android TV, cenach i obsłudze VOD i najlepszych grach na konsole.

Czy sprzedający może odmówić odstąpienia od umowy zakupu?W osobnych artykułach na blogu wskazałem, że konsument może zwrócić używany produkt. Reguluje to ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta wskazująca, że konsument (osoba fizyczna, prywatna) ma 14 dni na złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może być złożone w dowolnej dla konsumenta formie, a sam termin liczony jest, od momentu odebrania towaru przez konsumenta.

  • Pamiętaj, że opisywane w tym artykule sytuacje dotyczą zakupu przedmiotów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, tj. np. zakupu przez internet. Szczegółowe informacje dot. przysługujących Ci praw konsumenta znajdziesz na portalu: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Ten zapis wskazuje również, że sprzedający nie może odmówić nam odstąpienia od umowy zakupu a tym samym sprzedawca nie może odmówić przyjęcia towaru. Istnieją pewne wyjątki, o których należy pamiętać.

Dowiedz się także:

Przede wszystkim sprzedający nie może odmówić nam samego faktu, że chcemy odstąpić od umowy zakupu. Może jednak odmówić przyjęcia towaru do zwrotu lub zwrócić nam część pieniędzy za jego zakup. Dotyczy to specjalnej grupy produktów i usług oraz sytuacji, w których konsument zmniejszył wartość przedmiotu. W tej drugiej sytuacji nadal sprzedający nie może odmówić nam przyjęcia produktu do zwrotu, ale może zmniejszyć jego wartość nawet o 100%.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że nie został o niej właściwie poinformowany (zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta). Odpowiedzialność ta została przewidziana w art. 34 ust. 4 tej ustawy. Zapis ten ma skutek w sytuacji, w której konsument użył przedmiotu w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia jego właściwości, cech.

  • Przykład: kupiłeś telewizor, możesz to rozpakować, uruchomić, sprawdzić jego funkcje. Jeśli w tym czasie telewizor uszkodziłeś, pilot nosi ślady używania, co do zasady jest to zmniejszenie wartości przedmiotu. Kupiłeś ciuchy, możesz je rozpakować, przymierzyć. Jeśli odciąłeś wszyte metki, pobrudziłeś, podarłeś, uszkodziłeś ciuchy – zmniejszyłeś ich wartość. Taką samą odpowiedzialność poniósłbyś w sklepie.

Należy zwrócić uwagę, że konsument nie traci mimo to (w tej sytuacji) prawa do odstąpienia od umowy. Odpowiada on jednak za każde zmniejszenie wartości rzeczy sprzedanej mu co pozwala sprzedającemu obniżyć wartość przedmiotu i odpowiednio zwrócić pieniądze w mniejszej kwocie.

Problemem tej sytuacji jest to, że żadne prawo nie mówi o tym o ile % wartość przedmiotu zostaje zmniejszona. O ile sprzedający ma prawo zmniejszyć wartość przedmiotu oraz domagać się odszkodowania, opisałem w osobnym artykule.

  • Kiedy nastąpiło zmniejszenie wartości przedmiotu? Ile pieniędzy odda sprzedawca za zwrócony towar?

Nie należy się bać tego zapisu w ustawie, gdyż konsument nabywający produkt, powinien być świadomy tego, że chcąc go zwrócić, nie może zmniejszyć jego wartości. Doprowadzić do stanu w którym produkt nosi wyraźne ślady użycia. Chociaż to temat na osobny artykuł, warto jednak pamiętać o tym, aby traktować przedmiot który chcemy zwrócić w sposób, jakby ten produkt nie był nasz. Trudno przewidzieć zachowanie sklepu, chociaż Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskazuje, aby zawsze w pierwszej kolejności doszło do porozumienia między konsumentem a sprzedającym, dopiero sprawa powinna być przekazana do sądu.

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy w niektórych okolicznościach jest ustawowo ograniczone lub niemożliwe do zrealizowania. Sytuacja taka tyczy się głównie produktów cyfrowych, produktów higienicznych, produktów i usług wykonanych na indywidualne zamówienie, spersonalizowanych, produktów które po otwarciu/użyciu tracą określone właściwości, ulegają zepsuciu, kiedy są wykonywane na żądanie konsumenta, np. naprawa sprzętu, dotyczą biletów, wypoczynku o określonym terminie, produktów które są nierozłącznie połączone z innymi produktami, np. paliwo w samochodzie czy ziemia z worka wysypana na działce.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że w większości przypadków, wykluczenia dotyczą przedmiotów które dopiero po otwarciu/użyciu tracą prawa do zwrotu.

  • Sprawdź szczegółowy wykaz produktów i usług wobec których ustawa o prawach konsumenta dopuszcza ograniczenie lub brak możliwości zwrotu produktu.

Tags: , , , ,

Dodaj komentarz