Karczma TVHOW TO and WHY NOT?

poczta gmail

Jak dodać nowy folder w poczta Gmail?

Korzystając z dowolnej poczty internetowej na pewno przyzwyczailiście się do możliwości tworzenia folderów pocztowych. Przenosicie do nich wiadomości, tworzycie reguły, które przenoszą pocztę do folderów same, gromadzicie tam wiadomości e-mail. Proste i użyteczne, ale jednak nie zawsze dające właściwe efekty. Foldery często powodują komplikacje w zarządzaniu i dostępie do poczty. Folder pocztowy to zło, lepsza […]

Read more

Tags: , , ,

Poczta Gmail – Jak utworzyć foldery poczty?

Jak utworzyć foldery poczty Gmail?

Poczta Gmail nie korzysta z pojęcia foldery pocztowe, tylko z pojęcia Etykiety. Wiadomości e-mail mogą otrzymywać etykiety (po jednej lub wiele naraz) w ten sposób możesz zarządzać (porządkować) pocztę e-mail, szybko wyświetlając przypisane do danej etykiety wiadomości. Ta funkcja działa identycznie jak jakbyś tworzył nowe foldery pocztowe. Tak samo będzie ona postrzegana przez programy do […]

Read more

Tags: , , , , , ,