Wyznacz trasę w mapach Google

Możesz szybko wyznaczyć trasę przejazdu za pomocą Mapy Google określając punkt początkowy, końcowy oraz przystanki i punkty pośrednie. Wyznaczoną trasę przejazdu możesz zapisać, a następnie szybko użyć jej np. w aplikacji Google Maps na telefonie podczas jazdy samochodem. Wyznaczając trasę w Google Maps możesz dodatkowo wybrać opcje wykluczające płatne drogi, autostrady czy promy, wybrać jedną z kilku proponowanych tras przejazdu, np. najszybszą lub najkrótszą, a także środek transportu.

Jak sprawdzić natężenie ruchu w mapach Google?

Mapy Google działają dynamicznie reagując na zmieniające się warunki drogowe, dlatego wyznacz trasę, a następnie sprawdź czy w chwili rozpoczęcia jazdy, Google nie odkryło lepszej trasy, np. szybszej lub omijającej duże natężenie ruchu i korki.

Korzystając z wyszukiwarki Google lub aplikacji Mapy Google możesz zarówno planować trasy podróży ale też szybko odszukać interesujące Cię miejsca, firmy, usługi i jednym kliknięciem wyznaczyć trasę dojazdu do nich z uwzględnieniem Twojej bieżącej lokalizacji.

Dzięki stałej kontroli natężenia ruchu, zdarzeń drogowych, korków i fotoradarów, Google Maps zaproponują Ci nie tylko najlepszy punkt docelowy ale też najlepszą trasę.  W większości sytuacji możesz dodatkowo wybrać czy wolisz szybszą drogę czy mniej skomplikowaną.

Google Maps na telefonie czy w przeglądarce?

Korzystanie z map Google jest równie wygodne na każdym rodzaju urządzenia. Zasadnicza różnica dotyczy komfortu użytkownika i kilku dodatkowych funkcji. Mapy Google w przeglądarce internetowej pozwalają na takie samo planowanie trasy dojazdu, wyznaczania trasy jak w aplikacji.

Zasadniczo nie ma znaczenia w jaki sposób korzystasz z Map Google. Przeglądarka jest po prostu wygodniejsza. Pozwala np. na dodawanie przystanków ale też „pociągnięcie” trasy ręcznie za pomocą kursora (możesz wskazywać nieskończenie wiele punktów pośrednich trasy, nie mylić z przystankami). Na telefonie zrobisz wszystko od ręki.

Podczas korzystania z Map Google zauważyłem jedną funkcję, która czasami przydaje mi się. Normalnie masz początek, koniec i przystanki. Gdy korzystasz z przeglądarki możesz też ręcznie prowadzić trasę dodając tzw. punkty pośrednie.

 • Przykład: Na obrazku poniżej została wyznaczona trasa z Wrocławia do Krakowa. Łapiąc „trasę” kursorem myszy mogę zmienić jej przebieg tworząc tzw. punkt pośredni/punkt zaczepienia. To wygodne rozwiązanie jeśli pomimo zaleceń Google chcemy zachować trasę ale lekko ją zmodyfikować wg. własnego uznania.
 • Osobną funkcją jest Dodawanie miejsc docelowych oraz przystanków, które będą dodatkowo komunikowane na trasie przejazdu i nie podlegają przemieszczeniu. Wyznaczanie trasy dojazdu w mapach Google

Jak wyznaczyć trasę dojazdu w Mapach Google?

Mechanizm ten działa podobnie w Google Maps w przeglądarce jak i w aplikacji mobilnej. Mapę Google możesz wywołać na dwa sposoby, albo uruchamiając aplikację/stronę a następnie wpisując punkt końcowy i początkowy, albo korzystając z Google wpisz punkt końcowy i kliknij Wyznacz trasę.

Wyznacz trasę w Google:

 1. Przejdź do wyszukiwarki Google, np. www.google.com lub uruchom aplikację Google lub Google Chrome.
 2. Wpisz nazwę firmy, lokalizację docelową, itp.
 3. Skorzystaj z przycisku Trasa aby wyznaczyć trasę dojazdu do tego miejsca.

Wyznaczanie trasy dojazdu w mapach GoogleW kolejnych krokach możesz zmienić punkt początkowy lub pozostawić Twoją lokalizację. O tym jak przebiega wyznaczanie trasy na mapie Google przeczytasz w dalszej części artykułu.

Wyznacz trasę w mapach Google od punktu A do B:

W powyższym przykładzie punkt docelowy został wybrany z Google. Punkt początkowy zmieniasz w drugiej kolejności zostawiając własną lokalizację lub wpisując nową czyli punkt początkowy A.

Analogicznie uruchom aplikację Google Maps a następnie wpisz wybraną lokalizację docelową. W pierwszej kolejności Google zaproponuje lokalizację, jeśli to jest miejsce którego szukasz kliknij Trasa (w aplikacji) lub Wyznacz trasę (w przeglądarce).

Wyznaczanie trasy dojazdu w mapach Google

Dopiero po kliknięciu Trasa (w aplikacji) lub Wyznacz trasę (w przeglądarce) przejdziesz do procesu konfiguracji trasy dojazdu w mapach Google. Jak dalej wyznaczyć trasę w Google Maps? Skorzystaj z dostępnych funkcji:

W pierwszym kroku otrzymasz propozycję trasy dojazdu do wybranego punktu. Google zwykle proponuje kilka tras o ile jest taka możliwość i potrzeba. Różnica w wyborze trasy może dotyczyć czasu, komfortu jazdy (ominięcie korków) lub opłat (autostrady). Możesz wybrać najlepszą trasę i sprawdzić jej parametry (opłaty, czas, odległość) klikając w nią (jedna z tras jest zawsze niebieska, domyślnie wybrana, pozostałe szare, opcjonalne).

Wyznaczanie trasy dojazdu w mapach Google

W górnej części ekranu znajdziesz m.in. opcję Twoja lokalizacja w której możesz zmienić punkt początkowy (jeśli jest inny niż Twoja lokalizacja).

Na górze po prawej stronie ekranu znajdziesz menu dodatkowych opcji trasy. Z pomocą tych funkcji zaplanujesz szczegóły przejazdu np. czas rozpoczęcia i zakończenia. Skorzystaj z przycisku Dodaj przystanek aby dodawać przystanki. Przystanki możesz wyszukać za pomocą wyszukiwarki lub wskazać ręcznie na mapie. Przydatną opcję jest Szukaj w trasie, aby np. zlokalizować restauracje i stacje benzynowe najbliżej trasy przejazdu, np. gdzie jest McDonalds na A4 czy S3.

W sekcji Opcje trasy znajdziesz m.in. opcje dot. płatności za drogi, przejazdu autostradami czy skorzystania z promów.

Wyznaczanie trasy dojazdu w mapach Google

Za pomocą funkcji udostępniania możesz dzielić się trasą z innymi użytkownikami lub udostępnić trasę wraz z lokalizacją np. osobie bliskiej aby mogła śledzić Twój przejazd na żywo.

Wyznaczanie trasy w przeglądarce internetowej:

Jeśli korzystasz z przeglądarki internetowej, niektóre funkcje mogą nie być widoczne w tym samym menu. Generalnie mechanizm wyznaczania trasy jest taki sam. Dodaj miejsce docelowe lub złap i zmień kolejność punktów podróży aby zaplanować trasę. Skorzystaj z opcji trasy aby unikać autostrad, opłat i promów. Po wybraniu punktu początkowego i docelowego także możesz wybrać jedną z wielu dostępnych tras przejazdu.

Skorzystaj z przycisku Wyślij trasę na telefon aby szybko rozpocząć nawigację na urządzeniu mobilnym (wymagane logowanie do tego samego konta Google).
Wyznaczanie trasy dojazdu w mapach Google

Wyznacz trasę w Google Maps do lokalizacji urządzenia

Jeśli ktoś udostępnia Ci swoją lokalizację za pomocą Google Maps, możesz szybko wyznaczyć trasę dojazdu do tej osoby lub urządzenia.

 1. Uruchom aplikację Google Maps.
 2. W prawym rogu ekranu kliknij ikonę profilu konta.
  Wyznaczanie trasy dojazdu w mapach Google
 3. Wybierz Udostępnianie lokalizacji.
  Udostępnianie lokalizacji za pomocą Google Maps
 4. Na liście zobaczysz aktualnie udostępnione lokalizacje Twoje oraz innych użytkowników. Rozwiń opcje przy wybranej osobie jeśli ta nie udostępnia Ci lokalizacji.
  Sprawdź lokalizację wybranej osoby i wyznacz do niej trasę dojazdu
 5. Po wejściu z ustawienia wybranej osoby pojawi się przycisk Trasa. Po jego kliknięciu przejdziesz do Google Maps gdzie będziesz mógł, analogicznie jak wyżej, wyznaczyć sobie najlepszą trasę dojazdu do tej osoby.
  Sprawdź lokalizację wybranej osoby i wyznacz do niej trasę dojazdu

Dodaj komentarz