Karczma TVHOW TO and WHY NOT?

do

Jak ukryć odbiorców wiadomości e-mail? Do czego służy pole UDW?

Wysyłam wiadomość DO: Kiedy wysyłasz wiadomość e-mail, zazwyczaj adres odbiorcy wprowadzasz w polu DO. Jeśli wprowadzisz kilku adresatów wiadomości e-mail, wyślesz wiadomość do wszystkich. Ze względu na funkcjonalność tego pola, adresaci będą widzieli pozostałe adresy e-mail. Pole to jest polem jawnym. Przykład: wysyłam wiadomość do jan@kowalski.pl oraz andrzej@nowak.pl korzystając z pola DO. Jan odbiera wiadomość […]

Read more

Tags: , , , ,