Karczma TVHOW TO and WHY NOT?

Otrzymałem uszkodzony produkt – Jak odstąpić od umowy zakupu?Zakupiłeś towar w sklepie internetowym, odebrałeś przesyłkę, ale produkt okazał się uszkodzony, chociaż sprzedawca poprzez kartę produktu zapewniał że jest to nowy produkt wolny od wad. Taka sytuacja może się zdarzyć i może ona skomplikować cały proces odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

  • Pamiętaj, że opisywane w tym artykule sytuacje dotyczą zakupu przedmiotów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, tj. np. zakupu przez internet. Szczegółowe informacje dot. przysługujących Ci praw konsumenta znajdziesz na portalu: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Przede wszystkim powinieneś określić co chcesz zrobić: oddać produkt bo nie jesteś nim zainteresowany czy zgłosić fakt, że jest on wadliwy i oczekiwać naprawy/wymiany.

Dowiedz się także:

Prawo mówi, że konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy, bez podawania przyczyny. W teorii, jeśli otrzymałeś produkt wadliwy, pierwszym krokiem jest złożenie reklamacji do sprzedającego (gwarancja lub rękojmia). Jednak takie rozwiązanie jest niekorzystne dla konsumenta, gdyż pozbawia go prawa do odstąpienia od umowy na rzecz złożonej reklamacji i przykładowo naprawy sprzętu.

W teorii rozwiązanie to było by dobre, gdybyśmy założyli, że konsument kupił przedmiot i chciał go zostawić (czyli rezygnuje z prawa odstąpienia od umowy bo nie planuje go zwracać w ramach przysługujących mu praw). A co gdy konsument chciał sprawdzić towar i oddać go? Patrz wyżej. Sprzedawcy w tej sytuacji uznają, że jest to niemożliwe i wskażą jako rozwiązanie – reklamację.

Masz prawo do zwrotu uszkodzonego towaru

Tu warto przywołać cytowany przez wiele portali wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z 2013 roku, który dokładnie opisuje tę sytuację. Konsument kupił telewizor, ten okazał się uszkodzony, konsument odstąpił od umowy zakupu, a sprzedawca odmówił przyjęcia zwrotu kierując klienta na drogę reklamacji. Link do wyroku.

Klient jednak nie chciał reklamować produktu, a oddać go. Ostatecznie sąd podtrzymał prawa konsumenta wskazując, że konsument dokonał samodzielnego wyboru uprawnień. Mógł reklamować produkt, ale miał też prawo do odstąpienia od umowy. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że konsument zwrócił faktycznie towar w stanie niezmienionym, a więc otrzymał wadliwy i taki sam zwrócił – chociaż to nie miało znaczenia w kontekście samego odstąpienia od umowy.

Odwołując się w tym miejscu do praw konsumentów, zwrot towaru (nawet w stanie zmienionym) nie może zostać odmówiony konsumentowi, ale sprzedający ma prawo do zmniejszenia kwoty zwrotu z powodu zmniejszenia wartości produktu. W tej sytuacji jednak sprzedający musiałby udowodnić konsumentowi, że uszkodzenie powstało z jego winy, a konsument zwraca uwagę na fakt, że produkt zwraca w stanie niezmienionym od tego, w jakim go otrzymał.

Domniemanie istnienia wady

Wyrok ten skupia się jedynak wyłącznie na tym w jaki sposób zachował się sprzedający wobec konsumenta, jakie działania podjął konsument i dlaczego sprzedający złożył apelację. Od siebie dodałbym tutaj jeszcze jeden ważny element – Domniemanie istnienia wady.

  • Art. 5562 kodeksu cywilnego: Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.

W praktyce domniema się, że to sprzedający lub producent są odpowiedzialni za dostarczenie wadliwego produktu. Artykuł ten nie miał jednak uzasadnienia w w/w sprawie, gdyż ta dotyczyła odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Warto jednak pamiętać, że sprzedający realizując zwrot towaru, może posługiwać się argumentem, że wada towaru powstała w wyniku działania konsumenta. Tu oczywiście należało by określić, o jakiej wadzie faktycznie rozmawiamy.

Nie musisz podawać przyczyny odstąpienia od umowy

Podsumowując, przedsiębiorca nie powinien interesować się przyczyną odstąpienia od umowy zawartej na odległość (art 27). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu o ile przekroczy nadane mu prawo do sprawdzenia produktu. W sytuacji opisanej wyżej, sprzedający nie mógł jej przewidzieć podobnie jak konsument, ale prawo do wyboru dalszych działań leży po stronie konsumenta. Sprzedający odbierając taki produkt, skorzysta z prawa gwarancji od producenta, który dokona stosownej naprawy i umożliwi dalszą sprzedaż produktu. Sprzedający nie może narzucać konsumentowi co ma robić, w sytuacji, gdy prawo przewiduje wiele rozwiązań, z których konsument może skorzystać.

Zwróć także uwagę na opis produktu jaki kupujesz. Prawa o których wspominam w artykułach na blogu nie znajdą uzasadnienia w każdym przypadku, zwłaszcza, jeśli kupujący w chwili zawarcia umowy został poinformowany o niezgodności towaru z umową, jego wadach lub stanie.

Ponieważ nie jestem prawnikiem, w przypadku wątpliwości odsyłam do porad prawnych lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tags: , ,

Dodaj komentarz