Karczma TVHOW TO and WHY NOT?

UDW czyli jak ukryć odbiorców wiadomości e-mailUDW czyli wysyłanie wiadomości e-mail do ukrytych odbiorców. Czy to przydatna funkcja? Tak, jeśli chcesz wysłać wiadomość do kilku odbiorców, ale chcesz to zrobić za jednym razem. UDW przyda się gdy chcesz wysłać wiadomość do jednej osoby, ale nie informując jej o tym, przesłać kopię do kilku innych.

Korzystając z poczty, tu polecam np. poczta home.pl, możesz korzystać z trzech pól do wprowadzania adresatów. Pola DO, DW i UDW. Każde pole pełni inną funkcję. UDW może być stosowane samodzielnie lub zamiennie z innymi polami, także łącznie.

Co musisz wiedzieć o polu UDW wiadomości e-mail

Wysyłam wiadomość DO:

Kiedy wysyłasz wiadomość e-mail, zazwyczaj adres odbiorcy wprowadzasz w polu DO. Jeśli wprowadzisz kilku adresatów wiadomości e-mail, wyślesz wiadomość do wszystkich. Ze względu na funkcjonalność tego pola, adresaci będą widzieli pozostałe adresy e-mail. Pole to jest polem jawnym.

  • Przykład: wysyłam wiadomość do jan@kowalski.pl oraz andrzej@nowak.pl korzystając z pola DO. Jan odbiera wiadomość od Ciebie (wie kto jest nadawcą) ale widzi także, że wiadomość została wysłana do Andrzeja.

Wysyłam wiadomość do Twojej wiadomości DW:

Możesz rozszerzyć działanie poczty o pole DW, tj. do wiadomości lub z angielskiego BC. Pole DW pełni podobną role do pola DO, jest polem jawnym. Dla nadawców i adresatów wiadomości, stanowi ono jednak cenną informację, że to nie adresat z pola DW jest głównym odbiorcą wiadomości, a adresat z pola DO.

  • Przykład: wysyłam wiadomość do jan@kowalski.pl wpisując go w polu DO oraz do andrzej@nowak.pl wpisując go w polu DW. Jan odbiera wiadomość, wie, kto napisał do niego i wie, że Andrzej został wskazany w polu DW. Odpisuje.  Andrzej także widzi tę samą wiadomość, wie że jest ona wysłana do Jana i widzi, że został wpisaniu w polu DW. W praktyce wie, że wysłałem wiadomość do niego aby go poinformować o takim mailu.

Jak widzisz oba pola działają podobnie, ale w praktyce stosowane są do dwóch różnych celów. Np. kierownik zmiany wysyła do pracownika maila (pole DO) ale w DW wpisuje adres dyrektora, aby ten otrzymał „kopię wiadomości” i wiedział, że, np. został poruszony jakiś temat.

Należy mieć tę informację na uwadze, np. przy tworzeniu reguł wiadomości. Jeśli Andrzej chce oddzielić wiadomości skierowane do Jana od tych skierowanych do niego, powinien tworząc regułę wiadomości, filtrować nie po tym OD KOGO jest wiadomość, a kto figuruje w polu DO. Jeśli Jan, filtr 1, jeśli Andrzej, filtr 2. Analogicznie można utworzyć regułę dla pola DW. I tak dalej.

Wysyłam wiadomość do Ciebie ale dodaję podglądacza

Ostatnim polem stosowanym podczas redagowania wiadomości e-mail jest pole UDW (BCC) czyli ukryta kopia wiadomości, ukryty adresat. Pole to znacząco różni się od w/w dwóch pól DW i DO. Pole UDW jest polem tajnym. Jak działa pole UDW?

Nadrzędną zasadą pola UDW jest fakt, że wszyscy adresaci wpisani w tym polu (i tylko w tym) nie będą wiedzieli o swoim istnieniu.

  • Przykład: wysyłam wiadomość do Janka i Andrzeja, wpisuję ich oba adresy w polu UDW (pola DO i DW zostawiam puste). Jan i Andrzej odbierają wiadomości, ale zarówno Jan jak i Andrzej widzą jako adresatów wyłącznie swoje adresy e-mail.

Powyższe pole może mieć zastosowanie, np. kiedy wysyłasz zapytanie ofertowe do 10 firm ale nie chcesz aby wiedzieli oni o sobie, a tym bardziej aby klikając odpowiedz, przesyłali wiadomości między sobą.

W/w pola mogą działać niezależnie od siebie, przy czym DO i DW są polami uzupełniającymi się. UDW można stosować z pominięciem w/w pól. Korzysta się z tego np. wysyłając zbiorczo informację do wielu odbiorców ale bez ujawniania ich sobie wzajemnie.

UDW czyli jak wysłać wiadomość i ukryć odbiorcę

Najlepszą funckonalność osiągniemy, kiedy zaczniemy łączyć ze sobą działanie w/w pól. Wprowadzimy adresatów w polu DO, DW oraz UDW i wyślemy wiadomość. Przyjmijmy, że pole DO i DW działają tak samo. W efekcie możemy wysłać wiadomość do kilku odbiorców i wyselekcjonować tych, którzy mają widzieć pozostałych odbiorców, od tych, którzy mają nie być świadomi tego, że maila widzi ktoś jeszcze.

  • Przykład 1: Wysyłam wiadomość do Janka wpisując go w polu DO oraz do Andrzeja, wpisując go w polu UDW. Janek odczyta wiadomość w której jedynym adresem e-mail jaki zobaczy, to adres nadawcy, czyli mnie. Będzie przekonany o otrzymaniu wiadomości jako jedyny odbiorca. Andrzej także otrzyma wiadomość e-mail. Będzie wiedział, że wiadomość została przede wszystkim wysłana do Janka (DO) a on figuruje jako dodatkowy adresat. Janek klikając odpowiedz, wyśle wiadomość do mnie. Andrzej klikając odpowiedz, może wysłać wiadomość do mnie i do Janka.
  • Przykład 2: Wysyłam wiadomość do Janka i do Andrzeja. Obu wprowadzam w polu UDW. Obaj otrzymują wiadomość ode mnie, ale nie wiedzą, do ilu osób została wysłana. Odpowiadając, wysyłają wiadomość tylko do mnie.

Zwróć uwagę, że odbiorcy pola UDW zawsze widzą do kogo wiadomość została wysłana w polu DO i DW. Odbiorcy pola DO i DW nie widzą, że wiadomość została wysłana do kogoś z pola UDW, a więc nie wiedzą ilu ukrytych odbiorców jest oraz czy w ogóle są.

Wykorzystanie pola DO, DW i UDW w praktyce

Podam przykład zastosowania w/w pól w życiu prywatnym. Z pola DO korzystam tradycyjnie, pisząc wiadomości e-mail. Z pola DW korzystam wtedy, kiedy, np. wysyłam wiadomość czy do urzędu, czy do administracji budynku. Chcę załączyć, np. moją żonę aby widziała przebieg dyskusji. Nie jest ona kluczowym odbiorcą, jest DW. Z pola UDW korzystałem ostatnio wysyłając zapytanie do 8 firm w sprawie montażu klimatyzacji. Wysłałem jedną wiadomość (oszczędność czasu) a zarazem nie ujawniłem nikomu do kogo wiadomość wysłałem. Aby moja żona mogła kontrolować oferty, dodałem ją w polu DW. Każda z firm która odpowie na maila, odpowie do mnie i do żony, ale nie do konkurencji.

Pamiętaj! Jeśli wysyłasz wiadomość do Janka i Andrzeja za pomocą pola DO/DW oraz do Franka i Zygmunta (pole UDW). To Andrzej i Janek nie wiedzą o Franku i Zygmuncie. Franek wie o Janku i Andrzeju, ale nie wie o Zygmuncie, tak jak Zygmunt nie wie o Franku ale wie o Janku i Andrzeju.

Tags: , , , ,

Dodaj komentarz