Karczma TVHOW TO and WHY NOT?

Czym jest domena internetowa?

Domena internetowa to nazwa lub adres pod którym wyświetlana jest konkretna strona WWW (lub jakiś inny zasób, który chcemy pokazać w sieci Internet). Wprowadzenie adresu domeny, poprawnie, w pasku przeglądarki, skutkuje wyświetleniem strony, do której dana domena się odnosi.

Witryny internetowe muszą posiadać własne domeny, aby korzystanie z nich w sieci Internet było łatwe, przyjemne i uporządkowane. Każda strona WWW może mieć wiele adresów domen na nią wskazujących, ale domena (jako adres podstawowy) może wskazywać tylko jeden określony zasób (przeczytaj czym są subdomeny).

Domena internetowa pełni zasadniczo trzy podstawowe funkcje:

  • pozwala na uproszczenie adresu określonych zasobów do jej przyjaznej formy, a więc zamiast wprowadzania skomplikowanych ciągów cyfr, np. adresu IP serwera (123.321.123.543) wskazujemy użytkownikom przyjazny adres, np. www.karczma.edu.pl czyli adres domeny internetowej a docelowo adres strony internetowej;
  • umożliwia dostęp do stron WWW czyli stanowi adres witryny internetowej: co wynika z punktu wyżej, a więc nie tylko upraszcza adres zasobów, ale stanowi adres konkretnej strony WWW, który będzie charakterystyczny dla naszej marki;
  • umożliwia uruchomienie poczty e-mail w unikalnym adresie domeny: czyli posiadając domenę, możemy utworzyć nieskończenie wiele adresów e-mail z nazwą tej domeny po znaku @.

Domena internetowa składa się z dwóch części: 

  • nazwy domeny: ciągu znaków przed końcówką domenową, który może być dowolnym ciągiem dostępnym do rejestracji i stanowiącym i unikalności nazwy domeny, np. dla domeny karczma.edu.pl taką nazwą jest fraza „karczma”;
  • końcówki domenowej: tj. rozszerzenia domeny, a więc określonej końcówki w której domena została zarejestrowana. Rozszerzenia domen mogą wskazywać na różny charakter naszej obecności w sieci, przynależność narodową lub branżę (oraz inne schematy). Dla domeny karczma.edu.pl rozszerzeniem nazwy domeny jest końcówka .edu.pl która wskazuje na edukacyjny charakter strony WWW.

Domena internetowa dla strony WWW, dla hostingu, w Internecie, pełni tą samą rolę co adres zamieszkania w prawdziwym świecie. Wskazując użytkownikowi ul. Kolorową 12/10 wskazujemy mu konkretną lokalizację, pod którą nas znajdzie. Tak samo z domeną, podając adres www.karczma.edu.pl trafisz zawsze na określoną stronę WWW, którą chcę, abyś pod tym adresem widział.

Skoro domena to adres, to czym jest serwer lub hosting? Serwer lub hosting to określona przestrzeń, lokalizacja, w ramach której posiadamy określone zasoby, mniej lub bardziej publiczne. Moje mieszkanie to moja przestrzeń w której przechowuję dane. Jeśli chcę Ci je udostępnić, pokazać, mogę to zrobić podając Ci adres zamieszkania, abyś mógł mnie odwiedzić i sprawdzić, co chcę Ci pokazać.

Domena to adres, serwer to przestrzeń – dom/mieszkanie. 

Domena bez serwera jest tym samym czym adres (ulica) bez zabudowań. Prowadzi nas w określone miejsce, ale nic tam nie ma. Odwrotnie, jeśli zbudowaliśmy dom ale nie prowadzi do niego żadna ulica, nie posiada on adresu, nikt nas nie znajdzie lub dotrze na osiedle, na którym będzie wiele domów, ale żaden nie jest podpisany.

Możemy podać w tej sytuacji np. współrzędne GPS (niech odpowiadają one w tym przykładzie adresowi IP serwera). Jest to skomplikowany adres, ale możliwy do odnalezienia. Współrzędne GPS pokażą lokalizację, do której dotrzemy bez domeny (bez nazwy ulicy) ale jeśli współrzędne wskażą nam np. 10 piętrowy blok mieszkalny, znów pojawi się problem. Które piętro i które mieszkanie. Pod danym adresem IP może działać określony zasób, ale może nim być zarówno nasz dom, ale i cały blok mieszkalny.

Domena pełni bardzo ważną rolę w Internecie: jest precyzyjna i wskazuje tylko określone, konkretne zasoby. 

Ale domena to nie tylko adres dla naszych zasobów. Domena internetowa to także charakterystyczna nazwa tych zasobów, łatwa do zapamiętania, przyjazna użytkownikom, a często stanowiąca także naszą wizytówkę, rozpoznawalną markę.

Tags: , , , , ,